வாக்காளர் பட்டியல்

வாக்காளர் பட்டியல் மாவட்ட வாரியாக   இங்கே Click செய்

மயிலாடுதுறை தொகுதி    இங்கே Click செய்
72
 நீடூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)நஸ்ருல் முஸ்லிம் மெட்ரிக்குலேஷன் மேல்நிலைபள்ளி ஆர்.சி.சி கட்டிடம் தெற்கு பகுதி நீடூர்

1-கொற்றவநல்லூர் காலனிதெரு வார்டு:2

2-கொற்றவநல்லூர் குடியானதெரு வார்டு:1

3-கீழத்தெரு வார்டு:1

4-வடக்குவீதி வார்டு:2

5-தாமரைவீதி வார்டு:2
 72         

நீடுர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)


நஸ்ருல் முஸ்லிம் மெட்ரிக்குலேஷன் மேல்நிலைபள்ளி ஆர்.சி.சி கட்டிடம் வடக்கு பகுதி தெற்கு பகுதி நீடூர்    

1-கீழவீதி வார்டு:2

2-முல்லைவீதி வார்டு:2

3-வேளாண்திடல் வார்டு:2

4-கே.கே. நகர் வார்டு:2

5-உடையார்கட்டளை வார்டு:2

6-கணபதி ஆற்றங்கரைதெரு வார்டு:2

7-ரகமத்காலணி வார்டு:2

8-பொன்னம்பலம் தெரு வார்டு:2

9-மஜீதுகாலனி பூங்கா வார்டு:2

10-ஹலினூர் காலனி வார்டு:2

11-மஜீது காலனி வார்டு:2

12-வடக்கு மெயின்ரோடு வார்டு:2

13-ராஜாதெரு வார்டு:2
 
( இங்கே Click செய்) 73         

நீடூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)ஊராட்சி ம்ஒன்றிய ஆண்கள் நடுநிலைபள்ளி ஆர்.சி.சி கட்டிடம் நீடூர்

1-அரபித்தெரு வார்டு:4

2-கள்ளிக்குளம் வார்டு:4

3-மிட்லண்ட் தெரு வார்டு:4

4-ரகமத்தெரு வார்டு:4

5-ரோஜாதெரு வார்டு:4

6-மல்லிகைதெரு வார்டு:4

7-பருத்தி பட்ட தெரு வார்டு:4

8-காயிதேமில்லத்தெரு வார்டு:4

9-தெற்குதெரு வார்டு:4

10-ரயிலடி தெரு வார்டு:4

11-மஷாயிக் தெரு வார்டு:4

12-ஷேக்தாவூது தெரு வார்டு:4

13-ஏ.எச். தெரு வார்டு:4

14-சபியாதெரு வார்டு:4

15-புதுக்குளதெரு வார்டு:4

16-ரைஸ்மில்தெரு வார்டு:4

17-சலவாத்பாவா காலனி வார்டு:4

18-ஜாமியா தெரு வார்டு:4

19-மருத்துவ தெரு வார்டு:4

20-மாதாகோவில்தெரு வார்டு:4

21-தெற்குவீதி வார்டு:4

22-சன்னதிதெரு வார்டு:4

23-எம்.ஜி.ஆர். நகர் வார்டு:4
( இங்கே Click செய்)

 74         

நீடூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)ஊராட்சி ஒன்றிய ஆண்கள் நடுநிலைபள்ளி ஆர்.சி.சி கட்டிடம் நீடூர்  

1-தெற்குமெயின்ரோடு வார்டு:3

2-மெயின்ரோடு வார்டு:3

3-மாரியம்மன்கோவில் தெரு வார்டு:3

4-ஜே.எம்.எச். மெயின்ரோடு வார்டு:3

5-கீழத்தெரு வார்டு:3

6-பி.எம்.நகர் வார்டு:3

7-கோவில்பத்து வார்டு:3


 75         

கங்கணம்புத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)


பெண்கள் மதர்ஷா உயர்நிலைபள்ளி கிழக்குபகுதி நெய்வாசல்-கங்கனம்புத்தூர்(ஊ)

1-பள்ளிவாசல் தெரு வார்டு:3

2-கீழத்தெரு வார்டு:3

3-மேலத்தெரு வார்டு:3

4-புதுமணைதெரு வார்டு:3

5-ஹாஜித்தெரு வார்டு:3

6-ஜின்னா தெரு வார்டு:3

7-மெயின்ரோடு வார்டு:3

8-உடையார் கட்டளை வார்டு:3


 76         

கஙகனபுத்துார( வ.கி) மற்றும் (ஊ)


பெண்கள் மதர்ஷாபள்ளி மேற்குபகுதி கங்கணம்புதூர் நெய்வாசல்-கங்கணம்புத்தூர் (ஊ)

1-வெள்ளாழர் கதெரு வார்டு:1

2-குளத்தங்கரைத்தெரு கங்கணம்புத்தூ வார்டு:1

3-தேவனூர் ஆதிதிராவிடர் தெரு வார்டு:1

4-தேவனூர் பி.சி தெரு வார்டு:1

5-மேலத் தெரு வார்டு:1

6-ஆதிதிராவிடர் தெரு கண்கண்ட சோழபுரம் வார்டு:1

7-வடக்கு கண்கண்ட சோழபுரம் வார்டு:1

8-தெற்கு கண்கண்ட சோழபுரம் வார்டு:1

9-காளியம்மன் கோவில் தெரு வார்டு:2

10-குளத்தங்கரை தெரு ஏனாதிமங்கலம வார்டு:2

11-ஏனாதிமங்கலம் பி.சி தெரு வார்டு:2

12-அஜீஸ் நகர் ,நெய் வாசல் வார்டு:2

13-நெய் வாசல் காளியம்மன் கோவில் தெரு வார்டு:2

14-எகசான் தெரு வார்டு:2

15-அஜீஸ் தெரு வார்டு:2

16-பரகத் காலனி வார்டு:2

17-ஆதிதிராவிட தெரு நெய் வாசல் வார்டு:2

18-நெய் வாசல் பி.சி தெரு வார்டு:2

19-அய்யனார் கோவில் தெரு வார்டு:2

20-வள்ளுவத் தெரு வார்டு:2

( இங்கே Click செய்